Ai đó đã từng nói rằng: "Người khổ nhất không phải là người nghèo nhất. Người khổ nhất là người vừa nghèo lại bệnh tật". Thấu hiểu với nỗi khổ đó, tại Cần Thơ, có 1 chàng trai đã tình nguyện gắn bó với họ bằng những hoạt động thiết thực.

TRỌN BỘ