Đèn giấy nghệ thuật, phối hợp hài hòa giữa kĩ thuật cắt giấy kirigami của Nhật Bản, đèn kéo quân, và rối bóng của Việt Nam. Đó là sáng tạo của một thanh niên 9x ở Thạch Thất, Hà Nội. Những tác phẩm của anh đã khắc họa hình ảnh đời thực, gắn với ký ức nhiều người, về vẻ đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

TRỌN BỘ