Làm thiện nguyện từ năm 17 tuổi, tính đến nay anh Hoàng Hoa Trung đã cùng với các thành viên trong nhóm của mình xây dựng được 25 điểm trường và mang hàng chục ngàn bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao.

TRỌN BỘ