Liên tiếp có những phản ánh gần đây về việc các công ty đòi nợ thuê đòi nợ theo kiểu "xã hội đen", nhưng thực tế các tổ chức tín dụng có được phép đe dọa, bắt giữ người vay để siết nợ hay không?