Tiếp tục đưa tin phản ánh về sự việc nợ lương công nhân vệ sinh môi trường. Công ty Cổ phần phát triển công nghệ cao Minh Quân đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội có trách nhiệm như thế nào trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động và vụ việc nợ lương đang được xử lý đến đâu được PV cập nhật.

TRỌN BỘ