Dịch bệnh COVID-19 đưa ra những thách thức lớn cho các start-up tại Việt Nam. Trong đó có câu chuyện gọi vốn. Làm thế nào để giải bài toán này? Và những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo nào sẽ sống sót trong thời điểm bất ổn này? Phóng viên của bản tin TCKD đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thái Hải Vân- Giám đốc Grab tại Việt Nam - sau khi chương trình Grab Ventures Ignite- đầu tư cho các start-up tiềm năng vừa kết thúc.

TRỌN BỘ