Trong chiều ngày 12/10, ĐT Thái Lan thắng tuyệt đối ĐT Tây Ban Nha để vững ngôi đầu tại giải Cầu lông Thomas & Uber Cup.

TRỌN BỘ