Đến thời điểm này, đã gần 2 năm dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong nước, người dân đã nhận thức rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh. Đã có nhiều câu chuyện tích cực về sự nỗ lực của lực lượng tuyến đầu chống dịch, hay về tình người trong lúc khó khăn và cả câu chuyện về ý thức phòng chống dịch của một tài xế taxi.

TRỌN BỘ