Có lẽ những ai đến các đình, đền, chùa, miếu, phủ thời điểm này đều nhận thấy, do dịch bệnh nên người Việt đã trải qua 2 mùa xuân không có lễ hội. Từ hội làng nhỏ cho đễn những lễ hội lớn như hội chùa Hương, chùa Bái Đính, hội xuân Yên Tử hay lễ hội đền Trần ở Nam Định.

TRỌN BỘ