Giao tiếp trên không gian số giờ đây đã là một hiện tượng xã hội tất yếu của thời đại 4.0. Tiện lợi, xóa nhòa mọi khoảng cách, cả thế giới thu bé lại trong chiếc điện thoại, người ta sẽ gần nhau hay xa nhau hơn? Sẽ sống ảo hơn hay thật hơn với chính mình? Sẽ sống kết nối hay lỏng lẻo trong các mối quan hệ?

TRỌN BỘ