"Lá lành đùm lá rách" là truyền thống tốt đẹp ngàn đời nay của người Việt Nam. Những hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cứu giúp người khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh luôn được cộng đồng góp sức. Không chỉ có Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam hay Hội Chữ thập đỏ mà ngày càng nhiều cá nhân và đặc biệt là những người nổi tiếng tham gia thiện nguyện. Nhưng những góc khuất, những mặt trái phía sau của từ thiện lại chưa được nhận diện rõ. Một câu hỏi được đặt ra: Làm từ thiện cần phải như thế nào? Người quyên góp, người kêu gọi quyên góp và triển khai những đóng góp ấy cần phải có những trách nhiệm, những kỹ năng gì bên cạnh lòng hảo tâm? Đó chính là chủ đề bàn luận của "Câu chuyện văn hóa" hôm nay.

TRỌN BỘ