Vất vả và đầy biến động, từ việc học online, rồi quyết định thi trực tuyến, cuối cùng là thông báo hoãn thi, học sinh phải nghỉ hè sớm nhưng chưa kết thúc được năm học. Năm học đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh đã kết thúc mà không có những cuộc liên hoan hay chia tay bạn bè, thầy cô nào. Mở ra một mùa hè cũng đặc biệt không kém của học sinh Thủ đô.

TRỌN BỘ