Chiến lược tiêm chủng hiệu quả đã giúp cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 lắng dịu tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, nhiều nơi khác lại đang chật vật để chống chọi với làn sóng dịch mới. COVID-19 đang chia thế giới thành hai mảng đối lập.

TRỌN BỘ