Trong bối cảnh các chiến dịch bao phủ vắc xin đã đạt hiệu quả ở nhiều quốc gia, giúp giảm số ca mắc mới và ca tử vong, thì hiện một loạt nước đã tính bài toán tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID-19. Đó là một mặt tăng cường tiêm vắc xin cho nhóm người ít tuổi , mặt khác đẩy mạnh gom mua thuốc đặc trị COVID-19. Trong cuộc đua gom thuốc lần này, các quốc gia châu Á đang tăng tốc, tránh lặp lại sai lầm chậm chân đặt mua, và bị rơi vào tình cảnh thiếu vắc xin như trước đây.

TRỌN BỘ