Hiện nay chúng ta đang chứng kiến có hai cuộc chiến xảy ra: một cuộc chiến đấu với COVID-19, cuộc chiến còn lại không đấu với COVID-19. Cuộc chiến không đấu với COVID-19 diễn ra ở Afghanistan, nhìn vào những gì đã và đang diễn ra thì dường như những người tham gia vào cuộc chiến này không màng đến đại dịch bởi họ còn có những mối bận tâm cấp bách hơn. Trong khi đó, làn sóng biến thể Delta đang làm nhiều đất nước điêu đứng vì thiếu vũ khí vắc xin, Mỹ, Israel và nhiều nước phát triển đã bắt đầu triển khai mũi vắc xin thứ 3 cho người dân trong khi Tổ chức Y tế thế giới một lần nữa phản đối yêu cầu để dành vắc xin cho những nước chưa được tiêm.

TRỌN BỘ