Mùa mưa bão đã bắt đầu. Tại Hà Nội, những hàng cây lâu năm, tán rộng - thường mang lại nhiều bóng mát - thì trong mùa mưa bão, lại trở thành mối nguy đối với người dân. Đây là thời điểm mà các công nhân cây xanh trở nên bận rộn hơn, bởi họ phải đảm bảo xử lý hết các cây có nguy cơ gãy, đổ ...

TRỌN BỘ