Khi chúng ta bước vào thế kỷ 21, chúng ta đang chứng kiến sự hội tụ của một tập hợp công nghệ mới bao gồm điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và kết nối vạn vật. Sự hợp lưu về công nghệ này sẽ cho phép chúng ta giải quyết những lớp ứng dụng mà chỉ cách đây 25 năm chúng ta không thể nghĩ tới. Chuyển đổi số đã, đang và chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống con người ở nhiều góc độ và khía cạnh. Cụ thể nó là những gì?

TRỌN BỘ