Thế giới của công nghệ phát triển đang là cánh cửa mở rộng cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên chúng cũng mang lại không ít thách thức. Hãy cùng đến với các câu chuyện của những diễn giả trong chương trình Cất cánh tháng 5 để biết rằng họ đã chuẩn bị những hành trang gì để tự tin bước qua cánh cửa mở rộng này.

TRỌN BỘ