"Trái ngọt hoa tươi" đó không chỉ đo bằng sự thành công của học trò mà còn là những trải nghiệm của chính người thầy trên hành trình gieo trồng ấy. Những trang giáo án thầy viết là sự đồng điệu, đồng cảm và đồng hành. Trang giáo án cũng lặng lẽ như thầy, cũng hồi hộp như cái buổi ban đầu đứng lớp. Và có những "trang giáo án vẫn mở" để cả thầy và trò cùng thấu hiểu và trưởng thành. Cất cánh tháng 11 có chủ đề Trang giáo án mờ

TRỌN BỘ