Chương trình Cặp lá yêu thương do Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital) - Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

TRỌN BỘ