Chương trình Cặp lá yêu thương do Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital) - Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong số lần này, chúng ta sẽ cùng đến với hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Thị Truyền - Huyện Đan Phượng, Hà Nội.

TRỌN BỘ