Năm 2020, mảng màu tối ẩn hiện trong mọi mặt của đời sống. Với gia đình các em nhỏ lá chưa lành của cặp lá yêu thương, COVID-19 đã và đang làm nặng gánh thêm cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng, nhờ ánh sáng của những tấm lòng hảo tâm, các em vẫn tiếp tục được đi học, được đến trường. Đối với các em và gia đình, những sự sẻ chia đó không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng về vất chất, mà đó thực sự là Bình minh trong tim.

TRỌN BỘ