Hoá đơn điện tử ra đời được xem là giải pháp nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Đặc biệt đây là công cụ để góp phần hạn chế tình trạng sử dụng hóa đơn giả. Thế nhưng oái ăm là hiện cũng đã xuất hiện hóa đơn điện tử bị làm giả. Không khó để bắt gặp tình trạng chào bán hóa đơn điện tử giả trên các trang mạng xã hội.

TRỌN BỘ