Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về việc sử dụng điện bẫy chuột dẫn đến hậu quả chết người, nhưng thời gian qua một số nơi ở tỉnh Hải Dương vẫn xảy ra những vụ việc đau lòng, đặc biệt là trong giai đoạn lúa đang tới thời kì làm đòng. Và vụ việc mới nhất xảy ra tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành.

TRỌN BỘ