Nhiều phụ huynh cho trẻ nhỏ chơi súng đồ chơi. Tuy nhiên đây lại là loại đồ chơi được xếp vào danh mục đồ chơi mang xu hướng bạo lực mà mang tính sát thương cao. Súng đồ chơi còn bị cấm mua bán, sử dụng. Tuy nhiên, việc mua bán súng đồ chơi lại khá dễ dàng.

TRỌN BỘ