Chuyên mục có các nội dung đáng chú ý: Chuyển đổi nghề khai thác cho tàu 67 vươn khơi; Cảnh báo rủi ro việc cho thuê tàu cá làm du lịch; Nhiều giải pháp xuất khẩu gỗ và lâm sản bền vững; Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế rừng; Du lịch sinh thái rừng đước ở Campuchia phát triển