Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguy cơ làm bùng phát một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên quy mô toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để giải quyết những vấn đề về tâm lý do đại dịch gây lại.

TRỌN BỘ