Để người tiêu dùng sẵn sàng móc hầu bao thì các doanh nghiệp buôn bán các sản phẩm chức năng trên mạng xã hội đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người đóng giả bệnh nhân, thuê bác sĩ khuyên dùng sản phẩm và thuê cả người nổi tiếng để quảng cáo mà phớt lờ đi các quy định của pháp luật.

TRỌN BỘ