Gia tăng tình trạng bạo hành trẻ em do dịch COVID-19. Đây là kết quả một khảo sát nhanh của 1 nhóm nghiên cứu trường Đại học Y Hà Nội thực hiện cuối năm ngoái. Nghiên cứu được thực hiện tại 4 địa phương: Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong khuôn khổ dự án Xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em do Liên Hợp Quốc hỗ trợ. Khảo sát cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ trẻ bị bạo lực ở nông thôn cao hơn thành thị, dưới cả 2 hình thức bạo lực thể xác và tinh thần.

TRỌN BỘ