Gần đây 1 số ngân hàng lớn đã có thông tin cảnh báo khách hàng về những hành vi lừa đảo, giả mạo ngân hàng. Đó có thể là những email, hoặc tin nhắn qua điện thoại, với tên người nhắn là tên ngân hàng, hoặc các cuộc điện thoại từ người tự nhận là nhân viên ngân hàng. Những đối tượng này thường yêu cầu cung cấp thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản ngân hàng, hoặc truy cập vào các đường link mà các đối tượng gửi đến với mục đích là chiếm đoạt thông tin của người dùng, và tiến tới là rút tiền trong tài khoản.

TRỌN BỘ