Chiều 10/9/2022, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã bắt đầu tiến hành đợt lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học trong khí đó nhiều học sinh, sinh viên đã lựa chọn chương trình đào tạo liên kết quốc tế thay vì đi du học sau mấy năm ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

TRỌN BỘ