Tính đến quý I vừa qua, thống kê của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cho thấy, cả nước có 370 khu công nghiệp mới được thành lập, với tổng diện tích đạt hơn 115 nghìn ha. Có thể nói, bất động sản công nghiệp Việt Nam đang sở hữu cơ hội lớn để tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, nếu Việt Nam không có sự cẩn trọng tính toán trong việc cấp mới dự án bất động sản công nghiệp, khủng hoảng "thừa và thiếu" hoàn toàn có thể xảy ra.

TRỌN BỘ