Dù nước mặn chỉ lên theo triều cường nhưng những ngày qua, thành phố Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra độ mặn thường xuyên trên sông Hậu, cập nhật các số liệu thường xuyên, để kịp thời thông tin cho người dân và có những giải pháp ứng phó kịp thời.

TRỌN BỘ