Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra. Nguyên nhân là do nghỉ Tết kéo dài trong khi máu là chế phẩm sinh học mà rất nhiều người bệnh cần truyền. Năm nay, dịch Covid-19 liên tục diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tiếp nhận máu. Trước Tết đã có hơn 30 đơn vị hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu khiến cho Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương không thể tiếp nhận hơn 8.000 đơn vị máu theo kế hoạch. Để duy trì đủ cho tháng 3, cả nước vẫn cần hơn 10.000 đơn vị máu.

TRỌN BỘ