Tình trạng ô nhiễm tại Hà Nội và TP.HCM gần đây được xác định có nguyên nhân một phần bởi các cơ sở sản xuất công nghiệp, do vậy, rất cần một cơ chế về tài chính để kiểm soát được lượng khí thải, đặc biệt đối với các nhà máy vừa và nhỏ nhưng lại chuyên về xả khí thải có hàm lượng kim loại nặng ra môi trường.

TRỌN BỘ