Nghị quyết 120 được xem là động lực để vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Hơn 3 năm, nhiều công trình phòng chống thiên tai đã được triển khai. Nhờ những công trình này, việc điều tiết nước mặn - ngọt đã được thực hiện. Nhiều nơi, nông dân đã có thể yên tâm với những vụ mùa. Chính vì vậy, các địa phương đều rất cần những công trình ứng phó với biến đổi khí hậu như vậy.

TRỌN BỘ