Và một trong những công trình trọng điểm chiếm lượng vốn đầu tư công lớn chính là cao tốc Bắc-Nam hiện trong giai đoạn nước rút đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 4 dự án thành phần trong năm nay.

TRỌN BỘ