Nhiều người dân liên tục đặt những câu hỏi xoay quanh căn cước công dân gắn chip, có thể thấy nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này rất lớn. Hiện nay, tính cả thẻ căn cước công dân gắn chip thì tồn tại cùng lúc 4 loại giấy tờ các nhân có hiệu lực sử dụng như nhau. Đó là chứng minh thư nhân dân giấy 9 số, chứng minh thư nhân dân giấy 12 số, thẻ căn cước công dân mã vạnh và thẻ căn cước công dân gắn chip. Hãy cùng giải đáp những thắc mắc này với Thượng tá Tô Anh Dũng - Giám đốc trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an.

TRỌN BỘ