Từ một giải pháp chống bạo lực, việc lắp camera có thể là nguyên nhân dẫn hình thức bạo lực khác - bạo lực tinh thần. Giáo dục cần lòng tin. Lòng tin không thể đo đếm bằng số lượng camera lắp trong lớp học.

TRỌN BỘ