Australia và New Zealand đã nối lại việc đi lại hai chiều, sau gần 400 ngày đóng biên vì COVID-19. Sân bay mở cửa và cũng không cần phải cách ly. Nhiều gia đình đã vỡ òa trong niềm vui của ngày đoàn tụ.

TRỌN BỘ