Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường, Việt Nam đã tổ chức thành công Ngày bầu cử. Đây cũng là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu hơn về nỗ lực của Việt Nam, thấy rõ một tinh thần của Ngày hội non sông - ngày hội bầu cử cũng như tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn của người dân.

TRỌN BỘ