Thời gian gần đây liên tiếp được nhiều người dân thông tin về một số công ty tự xưng là sàn đầu tư ngoại hối (Forex). Dù pháp luật Việt Nam chưa cho phép cá nhân đầu tư ngoại hối, các công ty vẫn tiếp tục hoạt động với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Và nhiều người đã bỏ hàng nghìn USD vào các sàn tự xưng là sàn giao dịch quốc tế này. Phóng viên ALO CBS trong thời gian qua đã thâm nhập và điều tra về hoạt động này.

TRỌN BỘ