Cà phê sáng ngày 23/02/2017 với những nội dung đáng chú ý: Công bố đề cử giải âm nhạc cống hiến lần thứ 12 - năm 2017; Du lịch qua lăng kính thực tế ảo tại Jerusalem; Cửa hàng cắt tóc dành riêng cho đàn ông.

TRỌN BỘ