Cà phê sáng ngày 08/02 với nội dung đáng chú ý: Các di tích lịch sử bị vẽ bậy; Nộm rau Myanmar; Chuyện của Lượm...; Tự do trên mạng xã hội.

TRỌN BỘ