Những nội dung đáng chú ý: Trái cây Việt Nam rộng đường xuất khẩu sang thị trường Mỹ; Thử nghiệm xe điện cho giao thông thành phố tại Anh; "Không gian an toàn" để nạn nhân bị xâm hại tình dục dám lên tiếng;... còn nhiều tin tức khác sẽ liên tục được cập nhật trong bản tin.

TRỌN BỘ