Đối với doanh nghiệp, việc bổ sung thêm các điều kiện để cho phép tái cơ cấu các khoản nợ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn sản xuất. Khi được gia hạn về thời gian trả nợ sẽ giúp giảm bớt áp lực chi phí tài chính lên doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19. Vậy làm thế nào để nắm bắt được thông tin về các gói tín dụng ưu đãi và tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi?

TRỌN BỘ