Từ việc thu thập dữ liệu lớn của người tiêu dùng, phân tích chúng rồi đưa ra những dự báo hành vi tương lai của con người, các hãng công nghệ đã thành công trong việc thiết kế các chiến lược tiếp thị bán hàng hiệu quả. Và giờ đây, không chỉ các hãng công nghệ, mà nhiều công ty thuộc các lĩnh vực kinh tế khác, cũng cần đến dữ liệu lớn, và máy học, nhằm tạo nên các sản phẩm "thông minh" và dịch vụ "cá nhân hoá". 1 cách thức vận hành mới cho nền kinh tế toàn cầu đã được mở ra.

TRỌN BỘ