Hóc dị vật đường thở là một trong những tai nạn rất nguy hiểm vì vậy, việc sơ cứu đúng cách là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng cho trẻ.

TRỌN BỘ