Nhằm khống chế dịch Covid-19 và cắt chuỗi lây nhiễm của nCoV, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới áp dụng nhiều phương pháp truy vết, quản lý và cách ly những trường hợp tiếp xúc người đã xét nghiệm dương tính .Phần lớn các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chủ trương cách ly F1 tại nhà và báo tình hình sức khỏe cho nhân viên y tế.

TRỌN BỘ