Theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, từ 1/3 tới đây, toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên sẽ quay lại trường để học tập. Bên cạnh công tác vệ sinh khử khuẩn, các trường tại TP Hồ Chí Minh cũng đang gấp rút chuẩn bị nhiều phương án đảm bảo an toàn cho cả phụ huynh, lẫn học sinh trong những ngày đi học lại tới đây.

TRỌN BỘ